Afgelopen zondag 25 maart werd finaal het startschot gegeven voor de renovatie van onze sporthal. 

Na 2 jaar denk en puzzelwerk is het moment eindelijk aangebroken. De eerste aannemers staan klaar om hun duit in het zakje te doen, maar eerst dient onze hal dan ook volledige leeg gemaakt te worden.

Op de eerste afbraakdag mochten we alvast 6 vrijwilligers verwelkomen die al een hele berg werk verzet hebben: zo werden de reservebanken en wedstrijdtafel afgebroken en werden alle sporttechnische installaties (schot- en wedstrijdklok) ontkoppelt alsook de huidige muziekinstallatie. Deze worden veilig opgeborgen om in een later stadium terug aangesloten te worden.

De railing rondom het veld is ook verdwenen en zal in de nieuwe hal niet meer terugkomen.

Onze geel/zwarte achterwand werd eveneens vakkundig gedemonteerd.

Gedurende de ganse dag hebben 2 paar helpende handen niets anders gedaan dan de rommel onder de tribune uit te sorteren en te verdelen in 2 grote stapels: rommel dat één van de komende weken zal opgehaald worden in een grof-vuil-container en één stapel (sport)materiaal dat we in de toekomst zeker nog gaan gebruiken. Wij kunnen u alvast mede delen dat de stapel afval/rommel het ruimschoots aan het winnen is. In de afgelopen 20 jaar hebben we aardig wat materiaal verzameld dat niet meer bruikbaar is. Om alvast een mooie relikwie te noemen: de discobar van voormalig KWIK DJ Peter Proost, inclusief de 2 originele Technics platenspelers, werd nog intact vanonder het stof gehaald. Peter is deze ook gelijk komen ophalen (waarvoor dank)! Voor deze antieke platenspelers zal hij in de Kloosterstraat nog een aardige cent krijgen vermoeden we. Of misschien geeft hij ze thuis wel een mooi plaats. Ik vermoed dat er wel wat mooie herinneringen kunnen opgehaald worden en enkele straffe verhalen kunnen gekoppeld worden aan de feestjes van toen.

Zo zie je maar... een grote berging is mooi en kan super handig zijn voor van alles en nog wat in op te bergen, alleen dienen we er wel op toe te zien dat het sportmateriaal voorrang krijgt! Ook al het clubmateriaal dat jaarlijks terug gebruikt dient te worden, kan bewaard worden in de nieuwe berging. Echter gaan we er wel streng op moeten toezien dat het daar dan ook bij blijft! Gelieve BBQ's, frietketels, stereoketens, kasten, ladeblokken, en al het ander waar u van denk "dat kunnen ze op de KWIK wel gebruiken" niet meer spontaan mee te brengen en/of achter te laten op de club. De volgende generatie Kwikkers die de nieuwe berging over x-aantal jaar zullen moeten opruimen zijn u alvast van harte dankbaar! :)

Na 2 dagen zijn we al aardig gevorderd in de afbraak van alle overbodige structuren in de sporthal en zijn we reeds kunnen beginnen aan de afbraak van onze tribune. Het meesterwerk dat decenia dienst heeft gedaan en waarop menig supporter talloze wedstrijden heeft kunnen volgen, is aan zijn laatste dagen toe.

De tribune die destijds, dankzij het winnen van de "niks voor niks" show door onze Kwikkers is kunnen bekostigd worden, werd uiteindelijk ook ontworpen en geplaatst door onze eigen leden. En na al die jaren is er op de ganse contructie nog geen sleet te merken. Enkel de banken en zijwanden kregen over de jaren heen een nieuwe laag verf. Buiten het praktische nut van deze tribune in onze hal, had deze ook een verbindingsfunctie binnen onze vereniging. Door de inzet van quasi de gehele club is deze tribune tot stand kunnen komen. Iedereen heeft er toen zijn of haar steen toe bijgedragen. En na al die jaren, en al die bezoekers staat deze nog steeds even sterk en stevig vastgezet in de fundamenten van onze hal.

We danken de leden die hiervoor hun vrije tijd hebben opgegeven, jullie hebben zo'n goed werk geleverd dat we zeker het dubbele van de tijd zullen nodig hebben om deze terug af te breken. :) 

Daar we het doel hebben om meer netto sportoppervlakte te creëren in onze hal, dient de huidige tribune te wijken voor een modernere versie die volledige elektronisch kan ingeschoven worden. Zo zal deze nieuwe versie, wanneer volledig ingeschoven, slechts een 2-tal meter breed zijn. Zodoende kunnen we finaal beschikken over een sportvloer die om en bij de 150m2 groter zal zijn.

Maar we zijn er nog niet!

Komende weken dienen nog allerhande taken uitgevoerd te worden om alles klaar te hebben voor de start van de renovatie van de sportvloer. Op 23 april zal de firma Jansen en Fritsen starten met de afbraak van de huidige sportvloer.

Een weekje vroeger, op 13 april staat de AFBRAAKPARTY op het programma. Wij hopen jullie allemaal daar te mogen verwelkomen zodat we op een gepaste, feestelijke manier afscheid kunnen nemen van onze huidige sportvloer.

Vrijwilligers gezocht dus de komende weken!

Taken die momenteel eerst op de agenda staan zijn:

  • afbraak van de tribune & opruimen van het afbraak materiaal
  • GEZOCHT: lassers die de metalen structuur in aparte delen kunnen lassen
  • vrijwilligers die dagje kunnen komen helpen wanneer de grofvuil container geplaatst wordt, zodat al het afval snel in de container kan geplaatst worden.
  • vrijwilligers die de 2 containers aan het kunstgrasveld kunnen opruimen zodat het het bruikbare sportmateriaal voorlopig in het materiaalhok buiten kan opgeslagen worden.

Heeft u tijd, zin en kan u niet stilzitten? Meldt u aan via mail bij Ken Coekaerts of Joeri Isenborghs! Zij zullen verder informeren mbt wat, waar en wanneer.

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Tot langst de lijn, aan de bar of bij de afbraak!