De Jaarlijkse Algemene Vergadering staat weer voor de deur.

Om iedereen op zijn/haar wenken te kunnen bedienen vragen we jullie alvast online in te schrijven via deze link:

Inschrijving JAV 2019


Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Vergadering Koninklijke Kwik Korfbalclub vzw

Beste Kwikker,

Bij deze wordt u als stemgerechtigd Kwik-lid uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Koninklijke Kwik Korfbalclub vzw.


De vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 28 juni om 19u30 op de maatschappelijke zetel van de vereniging - Fortsteenweg 111, 2170 Merksem.

Spelende leden hebben enkel stemrecht indien persoonlijk aanwezig.
Een volmacht kan alleen gegeven worden door een werkend lid (adherenten, beheerders) aan een ander stemgerechtigd lid. Steunende leden en ouders van jeugdleden mogen aanwezig zijn, maar kunnen niet daadwerkelijk deelnemen aan de vergadering.

Agenda:

 1. Telling van de aanwezige stemgerechtigde leden

 2. Opening JAV door de voorzitter

 3. Organigram

 4. Sportief overzicht 2018

 5. Overzicht werken

 6. Overzicht jeugdbestuur

 7. Financiën

 8. Verkiezing/herkiezing kandidaat bestuurders

 9. Uitreiking “Mooiste KWIK foto 2018”

 10. Vraagronde leden

 11. Viering leden

 12. Slotwoord voorzitter

Interpellaties voor de vergadering dient men schriftelijk, degelijk gemotiveerd per post of mail, in te dienen.
Kandidaten voor de beheerraad dienen hun kandidatuur schriftelijk per post of per mail te bezorgen.
Dit alles wordt verwacht tegen uiterlijk maandag 24 juni 2019 op het secretariaat aan Vanessa Panis, Plasstraat 65 1L te 2940 Hoevenen of per mail aan vanessa.panis@kwik-korfbal.be.

Graag uw aan- of afwezigheid bevestigen via onderstaande inschrijvingslink ten laatste op vrijdag 21 juni 2019.

Inschrijving JAV 2019

Indien u adherent bent en niet aanwezig kan zijn op de jaarlijks algemene vergadering, vragen wij u de volmacht in bijlage in te vullen en door te geven aan een stemgerechtigd lid naar keuze.

Met vriendelijke groet,

Joeri Isenborghs - Voorzitter ad-interim

Vanessa Panis - Secretaris