Eerstdaags zullen voor het eerst de facturen voor het lidgeld 2017-2018 worden verstuurd via TWIZZIT naar alle leden. Via deze nieuwe weg werden de lidgelden en eventuele kortingen reeds per gezin (gezinsleden die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres) berekend.

Mogen we jullie allen vragen deze na te kijken en eventuele fouten te melden aan onze penningmeester: ingrid.devriendt@kwik-korfbal.be, onze secretaris: ingrid.roosenboom@kwik-korfbal.be en het TWIZZIT-team: joeri.isenborghs@kwik-korfbal.beyannick.vandyck@kwik-korfbal.be en ken.coekaerts@kwik-korfbal.be .

Indien u geen factuur ontvangen heeft via mail tegen het einde van deze week, graag eveneens bovenstaande personen hiervan op de hoogte stellen.

Meer info mbt de lidgelden kan u hieronder terugvinden.


Op de jaarlijkse algemene vergadering van 6 mei jl werden onderstaande lidgelden goedgekeurd door de leden:

 • Gewestelijke: €150
 • Senioren: €140
 • U19: €170
 • U16: €150
 • U14: €150
 • U12: €130
 • U10: €130
 • U8: €120
 • U6: €120

Inbegrepen in dit lidgeld is een kledijpakket, dat om de twee jaar zal vernieuwd worden en tevens uw persoonlijke eigendom blijft. Enkel het wedstrijdshirt blijft eigendom van de club.

Indien u als spelend lid ouder dan 16 jaar bent, ontvangt u tevens van de club een persoonlijke drankkaart, waarmee u bij aankopen in de kantine 10% korting krijgt.

Voor adherenten en steunende leden zijn onderstaande tarieven van toepassing:

 • Adherent: € 80
 • Steunende leden: € 100

Als adherent of steunend lid ontvangt u een abonnement voor de zaalcompetitie (geldig voor alle thuiswedstrijden van onze KWIK-jeugd en -senioren) en een drankkaart waarmee u bij aankopen in de kantine 10% korting krijgt.

Wij verzoeken u uw lidgeld zo spoedig mogelijk te betalen zodat we onnodige schrapping kunnen vermijden. Wanneer u stopt als spelend lid en verder aangesloten wenst te blijven als adherent of steunend lid, gelieve dit te melden aan onze secretaris Ingrid Roosenboom via mail: ingrid.roosenboom@kwik-korfbal.be.

Indien het opgemaakte factuur dat u eerstdaags zal ontvangen niet correct is, gelieve ons hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen zodat wij deze kunnen corrigeren.

Lidgelden dienen voor de vervaldag van het factuur (20/6) betaald te worden op onderstaande rekening nummer.

IBAN: BE91 7512 0546 9076

BIC: AXAB BE 22

Waarvoor dank!

Met vriendelijke groeten,

Raad van Bestuur