Op 23/04 start de aannemer met de uitbraak van onze huidige sportvloer. In de tussentijd dient echter nog het één en ander te gebeuren om onze zaal start klaar te maken.

We zijn reeds begonnen met het uitsorteren van het sportmateriaal uit de berging onder de tribune zodat we al het nog bruikbare sportmateriaal voorlopig kunnen stockeren in de 2 containers die buiten aan het veld staan. Alle overige materialen, kasten, decoratie, tafels, stoelen, etc zullen verdwijnen in een grofvuil container.

Ook de afbraak van de wedstrijdtafel, reservebanken, het naar beneden halen van de sponsorborden, opruimen gele en zwarte doeken, verwijderen van de railing rondom het veld en last but not least de afbraak van onze huidige tribune dient de komende periode te gebeuren.

Hiervoor hadden we dan ook graag enkelen onder jullie om hulp gevraagd om al deze zaken te helpen opruimen/afbreken.

Daar AKC, Scaldis en KBKB deze week nog volop gebruik maken van onze zaal hebben we het startschot iets verlaat zodat zij niet al te veel hinder zouden ondervinden van de afbraak.

Aanstaande zondag 25 maart gaan we dan finaal van start. Vrijwilligers die een gaatje vrij hebben in hun agenda worden van harte uitgenodigd om ons te vervoegen om 10u op KWIK.

We zullen eerst al de uit te voeren werken toelichten en afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers kunnen/zullen we deze werken onderverdelen aan diverse groepen. Ook de tijdslijn waarop alle werken dienen uitgevoerd te worden zal dan besproken worden in afweging met wie er zich wanneer kan vrij maken.

Indien er vrijwilligers zijn die willen komen helpen maar niet aanstaand zondag aanwezig kunnen zijn, geen probleem! Stuur een mailtje naar ken.coekaerts@kwik-korfbal.be of een sms naar 0472/83.68.98 met vermelding van naam en de mogelijke momenten waarop u eventueel een handje zou kunnen helpen en ik neem contact met u op.

 

De raad van bestuur en de rest van de club zijn jullie alvast heel dankbaar!