Afgelopen zondag 25 maart werd finaal het startschot gegeven voor de renovatie van onze sporthal. 

Na 2 jaar denk en puzzelwerk is het moment eindelijk aangebroken. De eerste aannemers staan klaar om hun duit in het zakje te doen, maar eerst dient onze hal dan ook volledige leeg gemaakt te worden.

Op de eerste afbraakdag mochten we alvast 6 vrijwilligers verwelkomen die al een hele berg werk verzet hebben: zo werden de reservebanken en wedstrijdtafel afgebroken en werden alle sporttechnische installaties (schot- en wedstrijdklok) ontkoppelt alsook de huidige muziekinstallatie. Deze worden veilig opgeborgen om in een later stadium terug aangesloten te worden.

De railing rondom het veld is ook verdwenen en zal in de nieuwe hal niet meer terugkomen.

Onze geel/zwarte achterwand werd eveneens vakkundig gedemonteerd.

Gedurende de ganse dag hebben 2 paar helpende handen niets anders gedaan dan de rommel onder de tribune uit te sorteren en te verdelen in 2 grote stapels: rommel dat één van de komende weken zal opgehaald worden in een grof-vuil-container en één stapel (sport)materiaal dat we in de toekomst zeker nog gaan gebruiken. Wij kunnen u alvast mede delen dat de stapel afval/rommel het ruimschoots aan het winnen is. In de afgelopen 20 jaar hebben we aardig wat materiaal verzameld dat niet meer bruikbaar is. Om alvast een mooie relikwie te noemen: de discobar van voormalig KWIK DJ Peter Proost, inclusief de 2 originele Technics platenspelers, werd nog intact vanonder het stof gehaald. Peter is deze ook gelijk komen ophalen (waarvoor dank)! Voor deze antieke platenspelers zal hij in de Kloosterstraat nog een aardige cent krijgen vermoeden we. Of misschien geeft hij ze thuis wel een mooi plaats. Ik vermoed dat er wel wat mooie herinneringen kunnen opgehaald worden en enkele straffe verhalen kunnen gekoppeld worden aan de feestjes van toen.

Zo zie je maar... een grote berging is mooi en kan super handig zijn voor van alles en nog wat in op te bergen, alleen dienen we er wel op toe te zien dat het sportmateriaal voorrang krijgt! Ook al het clubmateriaal dat jaarlijks terug gebruikt dient te worden, kan bewaard worden in de nieuwe berging. Echter gaan we er wel streng op moeten toezien dat het daar dan ook bij blijft! Gelieve BBQ's, frietketels, stereoketens, kasten, ladeblokken, en al het ander waar u van denk "dat kunnen ze op de KWIK wel gebruiken" niet meer spontaan mee te brengen en/of achter te laten op de club. De volgende generatie Kwikkers die de nieuwe berging over x-aantal jaar zullen moeten opruimen zijn u alvast van harte dankbaar! :)

Na 2 dagen zijn we al aardig gevorderd in de afbraak van alle overbodige structuren in de sporthal en zijn we reeds kunnen beginnen aan de afbraak van onze tribune. Het meesterwerk dat decenia dienst heeft gedaan en waarop menig supporter talloze wedstrijden heeft kunnen volgen, is aan zijn laatste dagen toe.

De tribune die destijds, dankzij het winnen van de "niks voor niks" show door onze Kwikkers is kunnen bekostigd worden, werd uiteindelijk ook ontworpen en geplaatst door onze eigen leden. En na al die jaren is er op de ganse contructie nog geen sleet te merken. Enkel de banken en zijwanden kregen over de jaren heen een nieuwe laag verf. Buiten het praktische nut van deze tribune in onze hal, had deze ook een verbindingsfunctie binnen onze vereniging. Door de inzet van quasi de gehele club is deze tribune tot stand kunnen komen. Iedereen heeft er toen zijn of haar steen toe bijgedragen. En na al die jaren, en al die bezoekers staat deze nog steeds even sterk en stevig vastgezet in de fundamenten van onze hal.

We danken de leden die hiervoor hun vrije tijd hebben opgegeven, jullie hebben zo'n goed werk geleverd dat we zeker het dubbele van de tijd zullen nodig hebben om deze terug af te breken. :) 

Daar we het doel hebben om meer netto sportoppervlakte te creëren in onze hal, dient de huidige tribune te wijken voor een modernere versie die volledige elektronisch kan ingeschoven worden. Zo zal deze nieuwe versie, wanneer volledig ingeschoven, slechts een 2-tal meter breed zijn. Zodoende kunnen we finaal beschikken over een sportvloer die om en bij de 150m2 groter zal zijn.

Maar we zijn er nog niet!

Komende weken dienen nog allerhande taken uitgevoerd te worden om alles klaar te hebben voor de start van de renovatie van de sportvloer. Op 23 april zal de firma Jansen en Fritsen starten met de afbraak van de huidige sportvloer.

Een weekje vroeger, op 13 april staat de AFBRAAKPARTY op het programma. Wij hopen jullie allemaal daar te mogen verwelkomen zodat we op een gepaste, feestelijke manier afscheid kunnen nemen van onze huidige sportvloer.

Vrijwilligers gezocht dus de komende weken!

Taken die momenteel eerst op de agenda staan zijn:

  • afbraak van de tribune & opruimen van het afbraak materiaal
  • GEZOCHT: lassers die de metalen structuur in aparte delen kunnen lassen
  • vrijwilligers die dagje kunnen komen helpen wanneer de grofvuil container geplaatst wordt, zodat al het afval snel in de container kan geplaatst worden.
  • vrijwilligers die de 2 containers aan het kunstgrasveld kunnen opruimen zodat het het bruikbare sportmateriaal voorlopig in het materiaalhok buiten kan opgeslagen worden.

Heeft u tijd, zin en kan u niet stilzitten? Meldt u aan via mail bij Ken Coekaerts of Joeri Isenborghs! Zij zullen verder informeren mbt wat, waar en wanneer.

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Tot langst de lijn, aan de bar of bij de afbraak!

 

Beste kwikkers,

Allereerst willen wij, vanuit het bestuur van Kon. Kwik KC, onze trots uitspreken over het geel en zwarte legioen dat vrijdag en zaterdag Herentals veroverd heeft. We zijn dan ook fier dat we hier stonden met wederom een jeugdteam en sinds lange tijd ook met ons eerste team. Dit bewijst : er leeft wat op Kwik en we mogen op dit moment weer de vruchten plukken van al die uren, dagen, maanden en jaren van inzet van alle spelers, vrijwilligers, supporters, trainers en bestuurders.

Hoewel er momenteel nog een waas van teleurstelling en onbegrip hangt, denken wij dat we mogen besluiten dat er zeer veel Kwik-gezinden zijn onder ons, die alles willen geven voor onze teergeliefde club.

Dat we een vurige en kritische club zijn, daar steken we ons niet voor weg! En net zoals op elke club zal iemand zich wel eens laten gaan. Dat deze personen zich dan ook tegenover iedereen willen verontschuldigen, doet ons er enkel even bij stilstaan dat we nog altijd een club zijn voor de mensen, door de mensen.  Wij durven dan ook onze fouten toe te geven. Dus bij deze sluiten we Bart en Jacky met z’n allen terug in de armen en hopen we enkel dat ze even stilstaan bij zaterdagavond en geen onoverwogen beslissingen nemen. Ze staan voorop in ons legioen en supporteren al is het een lieve lust, en net daarvoor staan wij als club.

Met een hart voor elkaar!

Vervolgens gaan we een impulsieve beslissing ook niet overdramatiseren. Enkele leden vonden, terecht, dat we als bestuur een reactie moesten geven. Dat we achter de schermen er al sinds zaterdag 30 minuten na de match mee bezig waren hoeven we jullie niet te vertellen. We hebben dan ook gevraagd aan Bart en Jacky om hun excuses aan te bieden aan Kwik, AKC en de Korfbalbond en hebben dit vervoegd met onze eigen excuses aan de beheerraad van AKC en de KBKB.

Voor AKC is dit een afgesloten zaak, voor de KBKB eveneens.

Vanwege onze bondsvoorzitter mochten we het volgende vernemen:

Beste Patrick,

Bedankt voor jullie weloverwogen en oprechte verontschuldigingen.  Deze aanpak getuigt van respect voor onze sport.

We zien elkaar zeker nog in Herentals dit weekend !!

 

Sportieve groeten,

 

Danielle Ruts

Voorzitter

 

Het volledig hierbij laten leek ons niet de beste oplossing, dus de komende periode zullen wij acties ondernemen rond RESPECT en FAIRPLAY. Iedereen die daar zijn steentje aan wil bijdragen, al is het maar aanbrengen van ideeën, mag dit laten weten aan één van onze bestuursleden.

Om te besluiten zouden wij al onze leden willen oproepen om zaterdag om 16u in Herentals voor de laatste keer deze zaalperiode paraat te staan om onze U19 naar de titel te roepen, aan te moedigen, zingen,… Zolang het maar sportief en ludiek is en we onze waarden en normen van de club uitdragen!

C’mon biekes… Yellow Blacks Army!

 

Met sportieve groeten,

Yannick Van Dyck

(ombudsman)

 

namens het bestuur van Kon. Kwik KC

 

yannick.vandyck@kwik-korfbal.be

Op 23/04 start de aannemer met de uitbraak van onze huidige sportvloer. In de tussentijd dient echter nog het één en ander te gebeuren om onze zaal start klaar te maken.

We zijn reeds begonnen met het uitsorteren van het sportmateriaal uit de berging onder de tribune zodat we al het nog bruikbare sportmateriaal voorlopig kunnen stockeren in de 2 containers die buiten aan het veld staan. Alle overige materialen, kasten, decoratie, tafels, stoelen, etc zullen verdwijnen in een grofvuil container.

Ook de afbraak van de wedstrijdtafel, reservebanken, het naar beneden halen van de sponsorborden, opruimen gele en zwarte doeken, verwijderen van de railing rondom het veld en last but not least de afbraak van onze huidige tribune dient de komende periode te gebeuren.

Hiervoor hadden we dan ook graag enkelen onder jullie om hulp gevraagd om al deze zaken te helpen opruimen/afbreken.

Daar AKC, Scaldis en KBKB deze week nog volop gebruik maken van onze zaal hebben we het startschot iets verlaat zodat zij niet al te veel hinder zouden ondervinden van de afbraak.

Aanstaande zondag 25 maart gaan we dan finaal van start. Vrijwilligers die een gaatje vrij hebben in hun agenda worden van harte uitgenodigd om ons te vervoegen om 10u op KWIK.

We zullen eerst al de uit te voeren werken toelichten en afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers kunnen/zullen we deze werken onderverdelen aan diverse groepen. Ook de tijdslijn waarop alle werken dienen uitgevoerd te worden zal dan besproken worden in afweging met wie er zich wanneer kan vrij maken.

Indien er vrijwilligers zijn die willen komen helpen maar niet aanstaand zondag aanwezig kunnen zijn, geen probleem! Stuur een mailtje naar ken.coekaerts@kwik-korfbal.be of een sms naar 0472/83.68.98 met vermelding van naam en de mogelijke momenten waarop u eventueel een handje zou kunnen helpen en ik neem contact met u op.

 

De raad van bestuur en de rest van de club zijn jullie alvast heel dankbaar!

Wie er vanavond niet kan bijzijn in het Sport Vlaanderen sportcentrum in Herentals kan van thuisuit alsnog live de kruisfinales meemaken.

Sporza in samenwerking met Sportbeat voorziet een livestream voor de beide senior kruisfinale wedstrijden.

U kan deze terugvinden door hier te klikken.

Beste leden/supporters,

 

Onze kwik tribune zal zaterdag vol zitten! Al onze zitplaatsen (156 stuks) zijn uitverkocht. Deze zijn dan ook niet meer beschikbaar.

Staanplaatsen zijn wel beschikbaar maar deze dien je de dag zelf aan de kassa te kopen.

 

let's make some noise with the yellow black army!

 

Wil jij er ook zo 1?

Lees dan snel verder!

Bij deze worden alle stemgerechtigde Kwik-leden uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Koninklijke Kwik Korfbalclub vzw.
De vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 23 februari om 19u30 op de maatschappelijke zetel van de vereniging - Fortsteenweg 111, 2170 Merksem.

Spelende leden hebben enkel stemrecht indien persoonlijk aanwezig.

Een volmacht kan alleen gegeven worden door een werkend lid (adherenten, beheerders) aan een ander stemgerechtigd lid.

Steunende leden en ouders van jeugdleden mogen aanwezig zijn, maar kunnen niet daadwerkelijk deelnemen aan de vergadering.

Agenda:

1.Telling van de aanwezige stemgerechtigde leden.

2.Opening door de voorzitter.

3.Organigram Bestuur

4.Overzicht jeugdbestuur.

5.Sportief overzicht.

6.Overzicht werken.

7.Wat staat er ons te wachten?

8.Pauze

9.Toelichting sponsoring

10.Financieel overzicht 2017.

11.Voordeel lidmaatschap

12.Herkiezing en verkiezing kandidaten bestuur. (+stemmen)

13.Pauze

14.Twizzit

15.Verdienstelijk lid 2017

16.Viering leden.

17.Toelichting afbraakparty

18.Vraagronde.

19.Slotwoord door de voorzitter.

Interpellaties voor de vergadering dient men schriftelijk, degelijk gemotiveerd per post of mail, in te dienen.

Kandidaten voor de beheerraad dienen hun kandidatuur schriftelijk per post of per mail te bezorgen.

Dit alles wordt verwacht tegen uiterlijk maandag 19 februari 2018 op het secretariaat aan Ingrid Roosenboom, Zilvermeeuwstraat 59 te 2170 Merksem of per mail aan ingrid.roosenboom@kwik-korfbal.be.

Graag uw aan- of afwezigheid bevestigen via mail naar ingrid.roosenboom@kwik-korfbal.be ten laatste op vrijdag 9 februari 2018.

Indien u adherent bent en niet aanwezig kan zijn op de jaarlijks algemene vergadering, vragen wij u de volmacht in bijlage in te vullen en door te geven aan een stemgerechtigd lid naar keuze.

Alvast bedankt!

Vanwege de raad van bestuur

Beste Kwikkers,

We wensen u en uw familie alvast het allerbeste voor een sportief en gezond 2018 !

Naar jaarlijkse traditie hebben wij het genoegen al onze aangesloten leden en hun partner uit te nodigen op onze Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 5 januari 2018 vanaf 19.30 uur.

Vanaf 22u zijn ook niet leden en sympathisanten van harte welkom!

De receptie gaat naar gewoonte door in ons clubhuis, gelegen naast sporthal Kwik Indoor op de Fortsteenweg 111, 2170 Merksem.

 

Wij hopen u te verwelkomen om samen met ons een glaasje te heffen op het nieuwe jaar.

 

Namens het bestuur

Koninklijke Kwik Korfbalclub vzw

In bijlage kan je de lijst van de toogverantwoordelijken terugvinden, wie er op vrijdagavond toog doet en de ganse planning.

 

Kijk deze zeker eens na, zodat je al in je agenda kan noteren wanneer het aan jou is ;)

Toogplanning zaal

Lijst toogverantwoordelijken

Toogplanning vrijdagavond

Keurslagerij Buys

Lambrechtshoekenlaan 113
2170 Merksem

Opzoek naar een fitte en gezonde levensstijl?

Voor training en begeleiding:

 Voor voedingssupplementen:

(Kwik-leden krijgen 20% korting op voedingssupplement en/of training)

Webshop clubkledij

Binnenkort...
Recent News
Kwik naar Budapest: infomoment 20/10, sponsorloop10/11, kernactiviteit en Noortje’s Szupermarket 17-25/10
Van 9 tot 11 januari strijden onze spelers in Budapest voor die felbegeerde titel, de Europacup! En wij gaan mee, jij toch ook?! Infomoment 20/10 We
12/10/2019
Volgen clinic wedstrijd- en shotklok!
Er worden weer 3 opleidingsavonden voor wedstrijd- en shotklok georganiseerd door het Comité Wedstrijdzaken. De clinics zijn ingepland op: 30 septem
18/09/2019
Wandelrally en herfstbuffet 5 oktober
18/09/2019
Trooperpromotie Plopsaland De Panne!
17/09/2019
Gezellige Victoria-juwelen avond 28/8 om 19u30 te Kwik! TEN VOORDELE VAN BUDAPEST!!!
Zin in een leuke avond op Kwik bij Noortje Van Der Linden en Sandra De Haeck?   En ook een beetje benieuwd naar de nieuwe collectie van Victoria?  
24/08/2019
Birthdays
18/10
VINCENT CELIS
21/10
Lien Vissers
22/10
Matz ACKERMANS
22/10
MARIAMA SOW
23/10
BLOEME VERBIST
24/10
TANJA HARTVIGSEN
KWIK Twitter

Media

© 2019, website powered by Twizzit.com