Beste leden,

***UITGESTELD TOT NADER ORDER WEGENS ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN***

***Wij berichten u zo spoedig mogelijk over nieuwe datum!***

Graag alvast noteren dat de jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan op vrijdag 10/03/2017.

Bij deze worden alle stemgerechtigde KWIK-leden uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering van koninklijke KWIK korfbalclub vzw op de maatschappelijke zetel - Fortsteenweg 111 te 2170 Merksem.

Spelende Leden hebben enkel stemrecht indien persoonlijk aanwezig. M.a.w. een spelend lid dat alleen spelend is, kan geen volmacht geven, tenzij het spelend lid ook nog een adherent of werkend lid is.

Een volmacht kan alleen gegeven worden door een werkend lid (adherenten of beheerders) aan een ander stemgerechtigd lid.

Steunende leden en ouders van jeugdleden mogen aanwezig zijn, maar niet daadwerkelijk deelnemen aan de debatten.

De agenda en verdere verloop zal eerstdaags worden bekend gemaakt via diverse infokanalen.

Interpellaties voor de vergadering dient men schriftelijk en/of per mail, degelijk gemotiveerd in te dienen op het secretariaat.

Kandidaten voor de beheerraad dienen hun kandidatuur schriftelijk en/of per mail te bezorgen.

Dit alles wordt verwacht tegen uiterlijk 06/03/2017 op het secretariaat aan Ingrid Roosenboom, Zilvermeeuwstraat 59 te 2170 Merksem of per mail aan ingrid.roosenboom@kwik-korfbal.be.

Alvast bedankt voor uw aanwezigheid!

Raad van Bestuur Koninklijke KWIK Korfbalclub vzw

De geschiedenis van onze korfbalvereniging begint als een fascinerend avontuur, opgestart door enkele spelers van de toenmalige leden van zusterclub Merksem K.C.:

Mathieu Braspennings, Gaston Berghmans (jawel, hij!), Victor en Hector Jacobs, Irene Stijnen, Hughette Van Eecke, Piet Verdonck, Leo Saerens, Luc Wijns en vooral zijn ouders Jos Wijns en Mady Van Heymbeeck 
vatten het plan op om zelf een korfbalclub op te richten in 1950, Kwik KorfbalClub, genoemd naar het zwarte hondje met gele strikje, Kwik.

De speelkleuren liggen meteen vast: geel/zwart zou het overal kleuren waar de supporters toe kwamen.

Webshop clubkledij

Media

© 2016, website powered by Twizzit.com

Problemen en/of opmerking met betrekking tot inhoud of werking website: webteam@kwik-korfbal.be