Veel gestelde vragen

 • Welke soorten lidmaatschap zijn er?
 • Wat krijgen leden terug in ruil voor hun lidmaatschap?
 • Tot wie moet ik mij richten voor administratie zaken?
 • Wat is TWIZZIT?
 • Waarom TWIZZIT gebruiken?
 • Waar kan ik terecht voor clubkledij
 • Ik wil een Drank-kaart. Wat moet ik hiervoor doen?
 • Ik zoek een korfbalpaal – korfbal-“bal”
 • Ik heb een sportongeval. Wat moet ik doen?
 • Is er een AED (Defibrillator) aanwezig op het Sportcenter?
 • Ik heb klachten. Waar kan ik hiermee terecht?
 • Ik ben kandidaat voor vrijwilligerswerk. Waarmee kan ik helpen?
 • Ik heb nog nooit gekorfbald en wil sporten. Kan dit bij Kon.Kwik KC?
 • Ik wil sponsoren of kan een sponsor aanbrengen. Waar kan ik hiervoor terecht?
 1. Welke soorten lidmaatschap zijn er?

 Ofwel ben je lid van de Korfbalfederatie, ofwel niet.

Lid van de korfbalfederatie

Geen lid van de korfbalfederatie

Spelend lid

Sportclublid

Recreant

Supporter

Adherent (administratief lid)

Steunend lid

Als aangeslotene bij de KBKB heb je volgende rechten:

 • Aantreden als spelend lid of recreant
 • Leiden van officiële wedstrijden (als scheidsrechter)
 • Vertegenwoordigen van de club als ploegverantwoordelijke of clubafgevaardigde, tijdwaarnemer (zaal), schotklok bediening (zaal), etc.

Leden van de korfbalfederatie en Sportclubleden worden beschouwd als actieve leden (werkende leden) en hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering van onze club.

Wij verwachten van actieve leden dat zij minimaal aangesloten zijn als Sportclublid van onze vereniging.

 1. Wat krijgen leden terug in ruil voor hun lidmaatschap?

Onze vereniging is in eerste instantie een sportvereniging die ernaar streeft om korfbal op topniveau te beoefenen. Dit heeft voor gevolg dat de sportieve return, door het betalen van lidgeld, niet voor alle leden gelijk is.

Als spelend lid of recreant: aantreden bij officiële wedstrijden, deelname aan trainingen op veld en zaal (afhankelijk van ploegindeling en niveau) verzekering sportongevallen, spelerskledij op leenbasis (blijft eigendom van de club), zijn in het lidgeld inbegrepen.

Leden aangesloten bij de Korfbalfederatie alsook Sportclubleden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Supporters en Steunende leden hebben toegang tot de clubactiviteiten en kunnen een Dranken-kaart verkrijgen met korting op de drankjes aan de bar in de kantine

Algemeen geldt:

 • U bent lid van de tofste korfbalvereniging in België
 • U hebt het voorrecht om tot het fiere Kwikfamilie te behoren
 • U heeft recht op een Drank-kaart op naam waardoor u korting(ca 10%) kunt genieten op de drankjes en voeding aan de bar (op verzoek)
 • Supporters hebben samen met andere clubleden steeds voorrang bij de bestelling van inkomkaarten voor Kwik-events en korfbalfinales
 • Als gezin met minimaal 2 aangesloten kinderen genieten jullie van de gezinskorting van 20% op het lidmaatschap vanaf het 2de kind
 • Gezinnen met 2 aangesloten kinderen, waarvan minimaal 1 van de ouders als supporter is aangesloten, ontvangen één gratis abonnement op naam voor toegang tijdens alle (competitie) thuiswedstrijden in zaal van het lopende seizoen, ook die van de fanionploeg, ter waarde van 45,00€
 • Verschillende ziekenfondsen voorzien een terugbetaling op het lidgeld bij een sportclub (12,5 €)
 • Sommige Antwerpse districten voorzien ook nog een sportcheque voor jongeren en ouderen

Noot

Een van de ouders (moeder of vader) van gezinnen met 2 aangesloten jeugdleden, ontvangen een abonnement (strikt op naam) voor het bijwonen van alle thuiswedstrijden van Kwik in Kwik Indoor in het komende zaalkorfbalseizoen, voor zover een van beide ouders mee aangesloten is (minimaal als supporter).

De lidgelden voor het korfbalseizoen zijn op voorhand verschuldigd uiterlijk op 15 Juni. Lidgelden zijn niet terug betaalbaar.

 1. Tot wie moet ik mij richten voor administratie zaken?

De secretaris van onze vereniging is Ingrid Roosenboom. Zij is bereikbaar op gsm (0475 38 63 51) of per mail op kwik@korfbal.be

De secretaris is o.a. verantwoordelijk voor:

 • Officiële contactpersoon van de club naar o.a. de KBKB (Korfbalfederatie)
 • Alle inkomende en uitgaande correspondentie uitgaande van de club
 • Ledenadministratie (aansluitingen, ontslagen, medische keuringen, etc.)
 • Contactpersoon voor retributies lidgeld (ziekenfonds, district, …)

Daarnaast hebben we ook een wedstrijdsecretaris, Ann Verleene. Zij is bereikbaar op 0473 24 78 03 of via mail kwik@korfbal.be

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor:

 • Organisatie van het competitieverloop op veld en in zaal (wedstrijdprogramma)
 • Wedstrijdverschuivingen
 1. Wat is TWIZZIT?

Twizzit is een online tool (SAAS, Software as a Service) waarmee Kon.Kwik KC in eerste instantie haar ledenadministratie voert. Samenhangend met deze ledenadministratie is de facturatie en opvolging van de lidgelden.

Geïntegreerd met deze administratie zit het beheer van de club-website die bekend is onder www.kwik-korfbal.be

ONLI is van groot belang voor de planning van de clubactiviteiten. Kon.Kwik KC is een grote vereniging. Het overzicht over trainingen en wedstrijden wordt in Twizzit beheerd, zodat alle leden op de hoogte zijn van de activiteiten op de club en op verplaatsing, zowel van het eigen team als van alle andere teams.

Verder wordt ONLI gebruikt voor het beheer van de ploegindelingen en de communicatie binnen het team. 

 1. Waarom TWIZZIT gebruiken?

Accountgegevens leden up-to-date houden

Vooreerst dienen de gegevens van de leden up-to-date te blijven. Ieder lid kan een eigen login verkrijgen (zie procedure), waarmee alle NAW-gegevens kunnen worden aangepast, met uitzondering van voornaam, naam en geboortedatum.

Hierbij is vooral ook het email adres van groot belang. Er wordt vooral per email gecommuniceerd en een fout of achterhaald email adres heeft voor gevolg dat e-mails niet op hun bestemming komen.

Dit kan bijvoorbeeld reeds het geval zijn bij de verzending van het wekelijks clubblad, dat via ONLI per Nieuwsbrief wordt verstuurd. 

E-mail aan groep (selectie) leden: Via TWIZZIT is het mogelijk om een specifieke groep leden aan te spreken. U kunt zowel via het team als via de zoekfunctie een groep leden selecteren en een e-mail toesturen.

Beheer teamagenda en clubagenda

De trainingsplanning, oefenwedstrijden, competitiewedstrijden en andere events worden in de teamagenda c.q. clubagenda worden opgenomen. Deze agenda kan op eenvoudige wijze worden gesynchroniseerd met uw smart Phone en andere agenda’s. 

Het is daarom van belang dat additionele en afgelaste trainingen, 

oefen­wedstrijden en andere teamevents in de agenda worden opgenomen. Dit is niet alleen van belang voor de teamleden maar ook voor andere teams, supporters, kantine, veldbezetting, etc.

 1. Waar kan ik terecht voor clubkledij

De officiële clubkleuren zijn Zwart (broek/rok) en Geel-Zwart (shirt en sokken). In uitzonderlijke gevallen (kleuren tegenpartij) wordt gespeeld in Zwart of Geel (wisselshirt).

Het speler shirt is inbegrepen in het lidgeld en krijgt u van de club in leen.

Voor de overige kledij verwijzen wij u graag naar onze clubshop. Hier zijn verkrijgbaar:

 • Spelers-short of –rokje
 • Trainingspak
 • Opwarmshirt
 • Sportsokken (wit)
 • Sporttas
 • Regenjasje

Er zijn ook supportersitems verkrijgbaar:

 • Kwik shirt (T-shirt korte mauw (hemelsblauw met Kwikopdruk)
 • Kwik sweater (Grijs met Kwikopdruk)
 • Kwiksjaal

De club webshop zal worden gehost bij Joma: Joma Sport webshop. U kunt alle kledij hier online bestellen en betalen. Afhaling is mogelijk op Kon. Kwik KC.

 1. Ik wil een Drank-kaart. Wat moet ik hiervoor doen?

Alle leden ouder dan 16 jaar kunnen een Drank-kaart met korting op de drankjes en voedingswaren in de Kwikkantine aanvragen. Een ouder (moeder of vader) kan een drankkaart bekomen, voor zover één van beide ouders mee aangesloten is (minimaal als supporter). De korting is niet langer van toepassing indien in de toekomst geen lidgeld meer wordt betaald.

Bij verlies kan deze kaart worden aangeschaft voor 2,00 € aan de bar. Deze kaart moet eerst worden geregistreerd vooraleer deze geactiveerd is.

Belangrijke opmerking: uw betaling (en korting) is pas toepasbaar op vertoon van de kaart. Via de kassa kunnen handmatige betalingen op uw kaart worden geregistreerd. Indien de kaart niet getoond kan worden kan er enkel contant betaald worden.

 1. Ik zoek een korfbalpaal c.q. korfbal-“bal”

Korfbal ballen in de maten 4 en 5, indoor en outdoor, zijn verkrijgbaar via de Joma Website of Bego Sport, Hoevenstraat 27, 2160 Wommelgem (Tel/Fax: 03/353.64.34 – E-mail : BegoSport@BegoSport.be).

 1. Ik heb een sportongeval. Wat moet ik doen?

Het is uiteraard van belang dat u zich in eerste instantie goed laat verzorgen en eventueel de spoeddienst opzoekt.

U bent verzekerd voor sportongevallen. Let op: een ongeval is “een plotse, onverwachte gebeurtenis met schade of verwondingen tot gevolg”. Aanslepende kwalen kunnen niet als “ongeval” worden bestempeld.

Het ongeval formulier kan worden gedownload van de website onder Club en daarna Documenten “Ongeval formulier”. Een overzicht van de verzekerde waarborgen kan eveneens aldaar worden geraadpleegd.

 • De club/federatie voorziet een ongeval formulier.
 • Met het ongeval formulier gaat u naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.
 • Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, ...) en verslagen op naar: N.V. ARENA, Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel.
 • Eens de verzekeringsmaatschappij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
 • Alle bijkomende onkostennota’s kan u best onmiddellijk overmaken zodat de verzekeringsmaatschappij – als het dossier volledig is – tot vergoeding kunnen overgaan.
 • U dient de maatschappij onmiddellijk de ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.
 1. Is er een AED (Defibrillator) aanwezig op Kwik Indoor?

Een AED is niet beschikbaar.

 1. Ik heb klachten. Waar kan ik hiermee terecht?

Indien u een klacht heeft kunt u zich best eerst richten tot de persoon die verantwoordelijk is voor uw klacht.

Gaat het om een klacht omtrent een sportieve selectie (opstellen, vervanging, etc.) binnen de ploeg waarin u of uw kind speelt, dient u zich in eerste instantie te richten tot de trainer/coach van de ploeg.

Indien de sportieve klacht van een meer algemeen belang is dient u zich te richten tot de leden van de Cel jeugd of Cel kern.

Klachten die gaan over ongewenst gedrag van een ander lid of groep van leden kunnen best besproken worden met een van de leden van de Raad van Bestuur of Cel jeugd, waarvan u denkt dat deze uw klacht op een gepaste wijze zullen behandelen.

 1. Ik ben kandidaat voor vrijwilligerswerk. Waarmee kan ik helpen?

De werking van een korfbalvereniging berust uitsluitend op vrijwilligers. Dit is niet anders bij Kon.Kwik KC.

Naast leidinggevende taken en verantwoordelijkheden (Raad van Bestuur, Cel Jeugd, Cel Topkorfbal) zijn er heel wat uitvoerende taken op diverse vlakken:

Organisatie van wedstrijden Top team

 • Opstelling en afbraak zaal
 • Opstellen en afbraak boarding
 • Film-team wedstrijden
 • Scouting-team wedstrijden
 • Bediening wedstrijdklok (outdoor en indoor)
 • Bediening schotklok (indoor)

Sportieve taken jeugd

 • Ticketcontrole inkom zaal
 • Bediening wedstrijdklok (outdoor en indoor)
 • Bediening schotklok (indoor)
 • Ploegleiders jeugdploegen

Organisatie nevenactiviteiten jeugd

 • Het jeugdcomité kan alle nieuwe ideeën en hulp gebruiken tijdens en na

Events

 • Organisatie tornooien
 • Kwik Sportweek
 • Gala wedstrijden
 • Opkuis kantine en sportzaal
 • Enz...
 1. Ik heb nog nooit gekorfbald en wil sporten. Kan dit bij Kon. Kwik KC?

Dit kan in de gewestelijke ploegen. Contactpersoon hiervoor is Ingrid Roosenboom GSM (0475 38 63 51) of via mail: ingrid.roosenboom@kwik-korfbal.be

 1. Ik wil sponsoren of kan een sponsor aanbrengen. Waar kan ik hiervoor terecht?

Voor vragen over sponsering kan u terecht bij Patrick Wuyts op gsm 0477 420 164 of via mail: patrick.wuyts@kwik-korfbal.be