De vergadering zal online plaatsvinden op vrijdag 5 maart om 19u30. Verdere informatie over de inschrijvingen en werkwijze volgen spoedig.

 
Spelende leden hebben enkel stemrecht indien persoonlijk aanwezig.

Een volmacht kan alleen gegeven worden door een werkend lid (adherenten beheerders) aan een ander stemgerechtigd lid. Er kan ook maar maximum één volmacht gegeven worden per persoon.

Steunende leden en ouders van jeugdleden mogen aanwezig zijn maar kunnen niet daadwerkelijk deelnemen aan de vergadering.

 
Agenda:

  1. Telling van de aanwezige stemgerechtigde leden
  2. Opening JAV door de voorzitter
  3. Organigram
  4. Sportief overzicht 2020
  5. Overzicht jeugdbestuur
  6. Financiën
  7. Verkiezing/herkiezing kandidaat bestuurders
  8. Vraagronde leden
  9. Viering leden
  10. Slotwoord voorzitter

 

Interpellaties voor de vergadering dient men schriftelijk, degelijk gemotiveerd per post of mail, in te dienen.

Kandidaten voor de beheerraad dienen hun kandidatuur schriftelijk per post of per mail te bezorgen.

Dit alles wordt verwacht tegen uiterlijk vrijdag 26 februari 2021 op het secretariaat aan Vanessa Panis, Plasstraat 65 1L te 2940 Hoevenen of per mail aan vanessa.panis@kwik-korfbal.be.

 
We vragen binnenkort om uw aanwezigheden te bevestigen.

 
Indien u adherent bent en niet aanwezig kan zijn op de jaarlijks algemene vergadering, vragen wij u een volmacht in te vullen en door te geven aan een stemgerechtigd lid naar keuze.