Bij deze wordt u als (stemgerechtigd) Kwik-lid uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Koninklijke Kwik Korfbalclub vzw.

De vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 5 maart om 19u30. Uitzonderlijk zal deze online plaatsvinden via Google Meet(verdere informatie volgt nog).

Ten gevolge van de maatregelen omtrend het coronavirus Covid-19 zal het verkiezen/herkiezen van bestuursleden op voorhand gebeuren via Twizzit.

Elk stemgerechtigd lid zal een link ontvangen om zijn/haar stem uit te brengen na inschrijving voor de jaarlijkse algemene vergadering. (Begeleid met nodige informatie)

 

Steunende leden en ouders van jeugdleden krijgen eveneens toegang tot de online vergadering maar mogen niet actief deelnemen noch hebben deze stemrecht.

 
Agenda:

  1. Telling van de aanwezige stemgerechtigde leden
  2. Opening JAV door de voorzitter
  3. Organigram
  4. Sportief overzicht 2019
  5. Overzicht jeugdbestuur
  6. Financiën
  7. Verkiezing/herkiezing kandidaat bestuurders
  8. Vraagronde leden
  9. Viering leden
  10. Slotwoord voorzitter

 

Interpellaties voor de vergadering dient men schriftelijk, degelijk gemotiveerd per post of mail, in te dienen.

Kandidaten voor de beheerraad dienen hun kandidatuur schriftelijk per post of per mail te bezorgen.

Dit alles wordt verwacht tegen uiterlijk vrijdag 26 februari 2021 op het secretariaat aan Vanessa Panis, Plasstraat 65 1L te 2940 Hoevenen of per mail aan vanessa.panis@kwik-korfbal.be.

 
Graag uw aanwezigheid via onderstaande inschrijvingsformulier in te vullen en door te sturen.

 
Graag maximale aanwezigheid!

 

https://app.twizzit.com/v2/public/form/b94b79f7eec18691cc5884ac4a8362d0