Opvolgen maatregelen:

Graag willen we, nu de besmettingen de pan uit swingen, er iedereen nog eens op attent maken om de richtlijnen goed op te volgen. Dit wil zeggen:

-QR-code laten scannen(en stempel krijgen)

-mondmasker dragen wanneer je je verplaatst

-handen ontsmetten of wassen(voor en na de training of wedstrijd)

-niet langer dan 15 min per ploeg(en met beperkt aantal personen) de kleedkamer gebruiken

-indien in quarantaine/isolatie of bij vertonen van symptomen of in afwachting van een testresultaat: thuis blijven

 

Bij vragen of opmerkingen hieromtrent mag je steeds Babs of Yannick Van Dyck contacteren.

 

Oproep hulp takken gesnoeide bomen opruimen:

Op donderdag 27/1, vrijdag 28/1, zaterdag 29/1 en zondag 30/1 komen ze onze bomen verder snoeien. Om dit vlot te laten gaan dienen alle takken onmiddellijk uit de weg geruimd te worden.

Als je één of meerdere dagen kan komen helpen, dan mag je dit laten weten aan Ann Verleene.

Vrijdag zouden er al 2 vrijwilligers zich aangemeld hebben, voor zaterdag doen we een warme oproep aan de ouders van de jeugd en zondag zouden (enkele) kernspelers zich mogelijk engageren. Dus je kan op elke dag nog mee een handje uit de mouwen komen steken!

 

Aanpassing planning kruisfinales en finales: zullen plaatsvinden op Kwik en Boeckenberg:

De KBKB liet ons volgende bericht:

Voor de finalewedstrijden gaan we aldus voor één van de volgende scenario’s:

 

1) indien alle competitiewedstrijden jeugd/senioren kunnen gespeeld worden vóór 12/3 zullen de ½ finale/finale en runner-up wedstrijden geprogrammeerd worden in Kwik Indoor en Boeckenberg Sportcenter tijdens de weekends 12/3 en 19/3.

 

2) indien competitiewedstrijden ingevolge corona-besmettingen/quarantaines uitgesteld moeten worden en pas na 12/3 gespeeld kunnen worden, zullen we in overleg de ½ finale/finale wedstrijden uitstellen tot ten laatste het weekend van 2 april.

 

3) indien  ingevolge corona-besmettingen/quarantaines de ½ finale en/of finale wedstrijden voor topleague senioren en jeugd niet kunnen geprogrammeerd worden, zal de eerst geklasseerde worden aangeduid als kampioen van België.

 

Het programmeren van runner-up wedstrijden staat los van de organisatie van ½ finale en finale wedstrijden van senioren en jeugd (dus indien de ½ finale/finale wedstrijden van jeugd/senioren niet kunnen doorgaan, zal er steeds getracht worden om de runner-up wedstrijden wel te organiseren met als laatst mogelijke datum het weekend van 2 april 2022).

 

Samengevat komt het er op neer om in noodscenario er rekening mee te houden dat de ½ finale, finale en runner-up wedstrijden kunnen gespeeld worden in de weekends (VR-ZO) van 12/3, 19/3, 26/3 en 2/4.

 

Van zodra er duidelijkheid is omtrent gelijk welke programmatie, zal deze zo snel mogelijk naar jullie gecommuniceerd worden.

 

Met gezonde en sportieve groeten,

Het bestuur