In onderstaande folder "documenten" vindt u de belangrijkste administratieve documenten terug:

  • Aangifte formulier sportongeval
  • Medische fiche in te vullen door de (sport)arts bij vernieuwing van of aanvraag van een licentie
  • Affiliatie aanvraag formulier KBKB voor aansluiting van een nieuw lid (zowel in pdf als xls formaat)

 

Nadat u dit document heeft afgedrukt en de nodige gegevens heeft ingevuld of heeft laten invullen, dient u deze in te leveren bij de clubsecretaris, Ingrid Roosenboom. Een ingescand copy van het ingevulde en ondertekende document mag eveneens worden doorgemaild naar vanessa.panis@kwik-korfbal.be.