We vernamen dat Marcel Dassen plotseling overleden is op zondag 20 juni jongstleden, na een val in zijn woning. 

Hij was jarenlang lid van Kwik, zowel als speler, lid van bestuur en trainer. Marcel was ook secretaris van de Koninklijke Belgische Korfbalbond.
 
Wij wensen de familie veel sterkte bij dit smartelijk verlies.